Reclame

Langs deze weg willen wij kenbaar maken dat huisartsenpraktijk Elim op geen enkele manier affiniteit heeft met reclames voor levensmiddelen, die bijvoorbeeld het cholesterol zouden verlagen. Op 28-01-15 zijn er ongevraagd en zonder toestemming van huisartsenpraktijk Elim foto’s gemaakt in de wachtkamer met reclame van een levensmiddelenbedrijf.

Wanneer u hiermee in aanraking komt en huisartsenpraktijk Elim wordt genoemd, dan willen wij u vragen om dit bij ons te melden.

Alvast bedankt.